Community

(Scroll down for English)

Gebiedsontwikkeling is niet meer iets voor alleen de gemeente en gebiedsontwikkelaars, maar voor iedereen. Iedereen kan ideeën, wensen en projecten inbrengen, bediscussiëren en samenwerken aan de realisatie ervan. Of je nu een groot bedrijf of een individu bent. ZO!City omvat een bijzondere community waarin alle grote en kleine belanghebbenden op gelijke basis nadenken over en samenwerken aan de transformatie van Amsterdam Zuidoost. Het barst er van het ondernemerschap, innovatie en creativiteit en het gebied is hard op weg een van Amsterdams meest spannende en dynamische wijken te worden. Het gebied is een canvas waar nieuwe initiatieven kunnen groeien, waarvoor in de binnenstad vaak letterlijk en figuurlijk geen ruimte meer is.

Deze community wordt op specifieke onderwerpen ondersteund en gevoed door onderzoeks- en onderwijsinstellingen en multidisciplinaire denk- en ontwerpteams, waarbij ZO!City functioneert als agenderend en verbindend platform. ZO!City werkt intensief samen met bedrijvenvereniging VAZO en citymarketingorganisatie ZuidoostPartners. ZO!City wordt gefinancierd door een groot aantal vastgoedeigenaren en banken (de ZO!City community members) en de Gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben wij bijdragen ontvangen vanuit het Beter Benutten-programma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en recentelijk ook EFRO, waarin we met het in het gebied gevestigde Amsterdam Health and Technology Institute samenwerken aan het bouwen van een innovatieve HealthTech-campus. 

---

Urban development is not something exclusive for the government and developers anymore, but for everybody. Everybody can share and discuss their ideas and collaborate in executing them. Regardless whether you are a big company or an individual. ZO!City is a remarkable community in which big and small stakeholder co-create and collaborate on an equal basis on transforming Amsterdam Southeast. The area is bursting with entrepreneurship, innovation and creativity and is on its way to become one of Amsterdam’s most exciting and dynamic areas. It is a canvas where new initiatives can grow in a way for which the inner city has no space anymore.

This community is supported by educational and research institutions and by multidisciplinary think tanks, where ZO!City functions as initiating and connecting platform. ZO!City collaborates intensively with VAZO business association and with local city marketing platform ZuidoostPartners. ZO!City is financed by a large number of real estate owners and financiers (ZO!City community members) and the Municipality of Amsterdam. Also we received project-based support from Beter Benutten-programme (Ministry of Infrastructure and the Environment), Dutch Creative Industries Fund and recently EFRO, where we collaborate with local stakeholder Amsterdam Health and Technology Institute on building an innovative HealthTech-campus.